Statika

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť v oblasti statiky nasledovné služby:

Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Vypracovávanie statických výpočtov, statických posudkov a výkresovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie
- výrobná dokumentácie oceľových konštrukcií
- výrobná dokumentácie betónových konštrukcií ( výkresy výstuže)
- výrobná dokumentácie betónových prefabrikovaných konštrukcií
- výrobná dokumentácie drevených konštrukcií

Riešenie statických porúch a návrhy ich sanácií

Statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií stavieb akéhokoľvek druhu –drevo, oceľ, betón, zakladanie stavieb

Vyhotovovanie statických posudkov a prepočtov jednotlivých konštrukcií a stavieb ako celku

Poradenská činnosť