Statické návrhy zakladania žeriavov pre firmu Elevar, s.r.o.

Zabezpečujeme statické návrhy zakladania žeriavov pre firmu Elevar, s.r.o. Statické návrhy zakladania pod vežové žeriavy rôznych výšok a typov - na kríž, na kotvu ako aj návrhy rozmiestnenia žeriavov na stavenisku, výškové rozmiestnenia, navrhovanie typov, nosností a dĺžky ramien žeriavov.