Drevodomy

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť :

v oblasti projekcie drevodomov nasledovné služby:
- Stavebno –architektonické štúdie ( možnosť 3D vizualizácií)
- Kompletné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
- Kompletné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
- Statické posudky drevodomov
- Zhotovenie montážnej a výrobnej dokumentácie
- Podrobný výpis materiálu na hrubú stavbu
- Autorský dozor, poradenstvo na stavbe
- Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení a vyjadrení k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie

v oblasti realizácie drevodomov nasledovné služby:
- Zhotovenie hrubej stavby drevodomu
- Zabezpečenie zhotovenia základov
- Zabezpečenie dokončovacích prác stavby (mimo hrubej stavby)
- Podrobná cenová kalkulácia hrubej stavby vrátane výpisu materiálu
- Odborný dozor na stavbe počas realizácie