Architektúra

Firma Ing. Ján Šajgalík – D.P.A. Vám vie poskytnúť v oblasti architektúry nasledovné služby:

Stavebno –architektonické štúdie ( možnosť 3D vizualizácií)
Kompletné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
Kompletné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
Kompletné vypracovanie realizačnej, výrobnej a dielenskej dokumentácie konštrukcií stavieb
Autorský dozor, poradenstvo na stavbe
Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení a vyjadrení k jednotlivým stupňom projektovej dokumentácie