O nás

Dobrý deň, dovoľte mi predstaviť sa Vám:

Moje meno je Ing. Ján Šajgalík - absolvent stavebnej fakulty STU v Bratislave , ktorú som ukončil v r. 1991 a od tohto dátumu sa takmer nepretržite venujem stavebnej praxi či už ako pracovník v stavebnej výrobe alebo ako projektant. Počas svojej činnosti som získal autorizáciu v oblasti statiky stavieb, som členom SKSI v sekcii statika pod registračným číslom 4777*I3.

Skúsenosti v teréne mám z pôsobenia na viacerých stavbách , napr. na stavbe Slovenského Metrologického ústavu v Bratislave, pracujúc ako jeden z piatich stavbyvedúcich v rokoch 1992-1993. V období rokov 1993-1996 som bol zamestnancom firmy PROMT Martin na pozícii projektant -statik.

Projekčno- stavebná firma Ing. Ján Šajgalík - D.P.A. bola založená v januári 1996, úspešne pôsobí až doteraz. Firma sa venuje viacerým oblastiam a to:

- projekčnej činnosti ( statika stavieb, architektúra stavieb)
- realizačnej činnosti ( výstavba hrubých stavieb drevodomov)
- poradenstvo v stavebníctve
- odborné posudky a odhady

V minulosti som pracoval aj vo firme PREFA, s.r.o. Sučany ako statik betónových prefabrikovaných konštrukcií. Z tohto pracoviska mám skúsenosti v oblasti prefabrikácie stavieb.

Od roku 2010 sa venujem aj problematike drevodomov ako jeden z prvých piatich certifikovaných projektantov drevodomov stavaných systémom EUROPANEL na Slovensku.